Kalite

Kalite

Elpaş A.Ş. Firmamız kaliteden ödün vermeme adına, teknolojinin gerektirdiği her türlü test ve ölçüm cihazları ile donatılmış laboratuvarları ile, 2000 yılından bu yana sahip olduğu DIN ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri gereklerini eksiksiz yerine getirmektedir. Ayrıca DIN ISO 16949 çalışmalarımız da devam etmektedir.

Kalite ve Çevre Politikamız

ELPAŞ A.Ş entegre olarak kurmuş olduğu Kalite ve Çevre Yönetim Sistemini; Prensipleri doğrultusunda yapılandırarak, ilerideki adımları izleyecektir.

  • Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda, yasal mevzuat , yönetmelik ve teknik şartnamelere göre kalite ve çevre yönetim sistemi çerçevesinde iş güvenliği kurallarına uygun olarak emniyetli, ilk seferde hatasız ve kaliteli ürün gerçekleştirmek,
 
  • ELPAŞ A.Ş olarak belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmada kurmuş olduğumuz kalite ve çevre yönetim sistemini dinamik bir yapıda tutmak için sistematik ve periyodik olarak gözden geçirmek,
 
  • Ürün gerçekleştirmede ihtiyacımız olan doğal ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanarak, işletmemiz ve ülke ekonomisine fayda sağlamak,
 
  • Çalışanlarımız için eğitim programları düzenleyerek; kalite ve çevre anlayışını benimsemelerini sağlamak,
 
  • ELPAŞ A.Ş olarak Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi; resmi ve sivil toplum kuruluşları, sosyal çevremiz ve tedarikçilerimizde kapsayacak şekilde süreçlerimize uygulamak,
 
  • Etkin bir paylaşım ve iletişim ile; personelimizin kalite ve çevreye olan duyarlılığını arttıracak programlar oluşturarak, sisteme katkılarını sağlamak,